Oddział Regionalny TUL w Pruszczu Gdańskim

Prezes – Jan Kopiński

Oddział prowadzi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, w którym organizowane są kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Informacje o szkoleniach i publikacje nauczycieli zamieszczane są na stronie ODN.

Członkowie Oddziału uczestniczą w comiesięcznych wystawach Małej Pomorskiej Galerii w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, której są organizatorem.

Organizują i prowadzą warsztaty artystyczne „Odkrywamy zapomniane piękno”. Współpracują z Biblioteką Wojewódzką
oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oddział w Pruszczu Gdańskim.

Oddział posiada własną stronę internetową oraz swój dział w lokalnym biuletynie ?Głos Regionu?.

Adres: 83- 000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 4

Z historii OR. Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Pruszczu Gdańskim:

W dniu 9 czerwca 2000 r. miał miejsce I zjazd inauguracyjny OR TUL w Pruszczu Gdańskim. Mottem spotkania stał się fragment hymnu ludowców „Polskę pięknić i uładzać do niebieskich pował”. Po akceptacji przez Zarząd Krajowy TUL RP i dyrektora ZSOiO w Pruszczu Gdańskim Janusza Aszyka, został otwarty I Zjazd członków założycieli, na którym wybrano: Prezydium Zjazdu, Zarząd OR TUL, Regionalną Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz przyjęto uchwały Zjazdu. Po ustaleniu Zarządu OR TUL dokonano wyboru Prezydium Zarządu w następującym składzie:

 • prezes Zarządu – Jan Kopiński
 • v-ce prezes – Stanisława Chorzelska
 • sekretarz – Dorota Mystkowska
 • skarbnik – Andrzej Dopka

Lista członków założycieli: Janusz Aszyk, Grażyna Barańska, Barbara Biegańska, Kazimiera Działowska, Grzegorz Figarski, Stanisława Figurewicz, Iwona Gierszewska, Ewa Hawrylak, Barbara Jamroż, Marzena Kobierzycka, Kazimierz Kosiński, Anna Krajewska, Krystyna Mrozowska, Marianna Niemczuk, Maria Rutkowska, Halina Solska, Barbara Włodarczyk-Przewłoka.

W późniejszym okresie rozpoczęto przeróżną działalność oświatową, m.in kursy komputerowe „Zastosowanie technologii informacyjnych – podstawy”, kursy maturalne z języka polskiego i angielskiego, biologii, matematyki, kursy zawodowe ? produkcja rolnicza i ogrodnicza w gospodarstwie agroturystycznym, warsztaty malarstwa i rzeźby. Utworzono szkołę niepubliczną Policealne Studium Florystyki w systemie zaocznym na podbudowie szkoły średniej o kierunku: bukieciarstwo i dekoracje roślinne. W miarę upływu czasu OR TUL w Pruszczu Gdańskim poszerzało swoją działalność. Poniżej najważniejsze inicjatywy stowarzyszenia.

 • Przedsięwzięciem, któremu aktywnie patronowaliśmy jest Regionalne Stowarzyszenie Szkolnych Klubów Europejskich „Europejczyk”. Skupiało ono 23 kluby prowadzone przez kol.Krystynę Narożańską z różnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu gdańskiego. W ciągu swojej 3-letniej działalności zorganizowało wiele imprez i uroczystości dla swoich członków i „małych społeczności lokalnych” Młodzi Europejczycy zorganizowali konkurs powiatowy „Wspólne korzenie, wspólna przyszłość”, konkurs plastyczny na „Powiatową kartkę świąteczną” oraz „Językowe Potyczki”. Tradycją stały się coroczne wyjazdy na Paradę Schumana do Warszawy. Młodzież miała również możliwość spotkać się kilka razy w roku na licznych imprezach szkolnych odbywających się w ramach działalności poszczególnych klubów.
 • Ważnym wydarzeniem, które zyskało wymiar imprezy powiatowej, jest realizacja programu „Odkrywamy zapomniane piękno. Początkowo w programie brały udział tylko dwie pruszczańskie szkoły – ZSO nr 1 i ZSOiO, które zdecydowały się odkrywać piękno w polskiej tradycji. Wybór ?tematu? oczywiście nie był przypadkowy, chodziło o to, aby na terenach zamieszkałych głównie przez ludność napływową namawiać do poszukiwań wspólnych korzeni. Pierwszy raz odkrywano zapomniane piękno w 2002 roku podczas andrzejkowego wieczoru (to w ZSOiO) oraz Bożego Narodzenia. W 2003 hasło podsumowującej imprezy brzmiało „Duchy przeszłości w teraźniejszości”, w 2004 – „Rok na cztery części podzielony”, a w 2005 ? „Baj się, bajko, baj…”. Program cieszy się niesłabnącą popularnością i wciąż zyskuje nowych entuzjastów (chociażby Gimnazjum nr 2 w Pruszczu Gdańskim czy Koło Środowiskowe we Flomborku). Od lat za warsztaty śpiewacze odpowiedzialna jest Ewa Hawrylak i Andrzej Dopka, a za teatralno-obrzędowe Kamila Borysewicz.
 • 14 marca 2001 roku Oddział Regionalny TUL w Pruszczu Gdańskim otrzymał zezwolenie z Kuratorium Oświaty w Gdańsku na prowadzenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jako placówki niepublicznej o zasięgu ogólnopolskim. Celem, który pragnie w ten sposób realizować TUL, jak sama nazwa mówi, jest doskonalenie nauczycieli. Na stronie ODN-u znajduje się szereg propozycji dotyczących zdobywania kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych przez nauczycieli, kursów doskonalących oraz  warsztatów metodycznych, działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego, które usprawnią pracę nauczyciela.. Wszystko to ma służyć wspieraniu grupy zawodowej, która tworzy szeregi stowarzyszenia, a jednocześnie sprzyjać jej rozwojowi, którego wymaga reforma edukacji oraz potrzeby konkretnego, nieraz bardzo trudnego, środowiska uczniowskiego.
 • OR TUL w Pruszczu Gdańskim dostrzegł również potrzebę zaistnienia w naszym regionie czasopisma, które poinformuje czytelników o tym, co dzieje się w ich środowisku. Pismo to miałoby wpływ na kształtowanie opinii publicznej, a co więcej umożliwiałoby publikację wszystkim tym, którzy chcieliby podzielić się swoją twórczością, zabrać głos w dyskusji poświęconej nurtującym nas współcześnie tematom. Tak doszło do narodzin kwartalnika „Głos Regionu, który pragnie zachęcić do „twórczego działania”. Pismo ma również ambicję wyrażenia swojego głosu w sprawach szeroko pojętej kultury, zapoznaje czytelników z współczesną literaturę, poleca książki bądź filmy, a także recenzuje imprezy kulturalne, które odbywają się na terenie naszego regionu. Ubolewamy, że władze samorządowe nie włączyły się aktywniej w wydawanie naszej gazety.
 • Młodzieżowe Centrum Edukacji Ekologicznej „Zielony Listek„. Celem tej organizacji jest uwrażliwienie młodzieży na problem ochrony środowiska, który wraz z rozwojem cywilizacji staje się coraz bardziej aktualny. Zainteresowanie ekologią „Zielony Listek” rozbudza poprzez organizowanie konkursów, kampanii ekologicznych, seminariów. Młodzież przekazuje zdobytą wiedzę najmłodszym, przygotowując dla nich specjalne programy, jak np. ten pt. „Nie ma życia bez wody, więc ratujmy naszą Ziemię!”. Wzięły w nim udział dzieci ze szkół podstawowych w Grabinie Zameczek, Wiślińce i gimnazjum w Suchym Dębie oraz na Rotmance.
 • W roku 2008 w ZSR CKP Rusocin odbyła się sesja młodzieżowa pt. ?Pan Cogito?
 • Współpraca z małą galerią przy Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku
 • Grandy realizowane z Urzędem Miasta Pruszcza Gdańskiego i Starostwem Powiatowym
 • Organizacja wycieczek krajoznawczych, warsztatów artystycznych, Wigilii oraz ogólnopolskiej sesji młodzieżowej
 • Współpraca z Biblioteką Miejską w Pruszczu Gdańskim oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trąbkach ? organizacja imprezy pt. ?Baśnie i legendy o naszym patronie?
 • 26 kwietnia 2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbyła się V edycja Gminnego Konkursu Czytelniczego pod hasłem ?Znamy legendy kaszubskie? pod patronatem Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Pruszczu Gdańskim, którego pomysłodawcą i współorganizatorką jest pani Danuta Panikowska, Anna Tysler, Anna Chmielewska. Konkurs przygotowano przy współpracy pana Jana Kopińskiego, który reprezentował Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych z Pruszcza Gdańskiego. Z wymienioną instytucją współpracujemy już od wielu lat. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni książkami i okazjonalnymi dyplomami. Celem, jaki nam przyświecał było zachęcenie dzieci do czytania, po­przez propagowanie twórczości znanych i mniej znanych autorów ludowych.
 • 7 grudnia 2010 odbyło się uroczyste otwarcie Małej Galerii TUL w pięknie odnowionej świetlicy internatu ZSOiO. Artystką, która jako pierwsza zaprezentowała swoje prace, była absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Katarzyna Szczodrowska, obecnie nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie,członkini Stowarzyszenia Integracji Humanistycznej PO-MOST, stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki i Związku Polskich Artystów Plastyków. W odpowiednio przygotowanej świetlicy zawisły abstrakcyjne pejzaże inspirowane naturą.
 • W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim odbywają się warsztaty ze Scrapbooking-u. Uczestniczki tworzą ręcznie kartki za pomocą bardzo różnych materiałów. Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych nie tylko sfinansowało zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do otwarcia warsztatów Scrapbookingu, ale również cały czas wspiera ?karteczkową drużynę?.

NASI PARTNERZY:

 • Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących
 • Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego
 • Starostwo Powiatowe
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin „Więzi”
 • Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie
 • ZSO nr1 w Pruszczu Gdańskim