Władze

Zarząd Krajowy TUL

Elżbieta Gniazdowska – prezes

  1. Sławomir Juszczyk – wiceprezes
  2. Dorota Żebrowska – wiceprezes
  3. Urszula Drożdżyńska sekretarz
  4. Cezary Piotrowski – skarbnik
  5. Janusz Taciak – członek zarządu
  6. Mirosława Bednarzak – Libera – członek zarządu
  7. Janina Tomczyk – członek zarządu

Główna komisja rewizyjna

  1. Jan Kaczmarek – przewodniczący
  2. Mirosława Brzezińska – członek
  3. Roman Szydłowski – członek

Główny sąd koleżeński

1. Weronika Marianna Wielądek – przewodniczący
2. Teresa Kulesza – członek
3. Jan Bloch – członek