Kontakt

Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych

ul. Erazma Ciołka 15
00-924 Warszawa

KRS: 0000032955
REGON: 001238459
NIP: 526-02-51-925

Prezes Zarządu Krajowego TUL
Elżbieta Gniazdowska

tel. 603 864 337
e-mail: tul.gniazdowskae@gmail.com