Lubuski Oddział Regionalny TUL z/s w Kożuchowie

Prezes – Józef Rubacha

Wiceprezes – Jolanta Starzewska

Sekretarz – Paweł Chylak

Adres: ul Rynek 45 67-300 Szprotawa

Oddział prowadzi samodzielną działalność od roku 2004.

W ciągu minionych 10 lat zrealizował wiele zadań i programów finansowanych ze środków UE w ramach EFS, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a także budżetów województwa lubuskiego i Fundacji. Obszar działalności TUL LOR w Kożuchowie obejmuje 5 powiatów województwa, w tym 5 miast i 17 ośrodków wiejskich. Koła oddziału powstały w Borowinie i Świebodzinie.

Do najważniejszych działań należą:

– realizacja IX edycji programu „Pogodna starość – cieszmy się wieczną młodością dla mieszkańców wsi i małych miast z terenu województwa lubuskiego,

– realizacja 7 zadań finansowanych ze środków EFS w ramach Priorytetu VII i IX na łączna kwotę ponad 500 tys. zł. Adresatami tych projektów były osoby bezrobotne oraz w złej sytuacji finansowej a także osoby z kategorii +50 z terenów wiejskich,

– włączenie TUL LOR w Kożuchowie do Rządowego Programu ASOS edycja I oraz II realizowanego przez MPiPS

– uzyskanie licznych rekomendacji potwierdzających właściwą i rzetelną realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

– aktywizacja społeczna ok. 3000 uczestników projektów jako odbiorców bezpośrednich oraz ponad 15 tys. osób jako odbiorcy pośredni / rodziny, sympatycy, osoby i podmioty wspierające/

Informacja w ramach bieżących aktualności.

TUL ma swojego Eurolidera .

W grudniu 2013 pani Urszula Stochel – Matuszak, na co dzień współpracująca z Lubuskim Oddziałem Regionalnym TUL w Kożuchowie otrzymała rąk Pani wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej tytuły Eurolidera 2013 oraz Eurolidera Euroliderów 2013. Nagroda ta stała się ukoronowaniem nie tylko jej działalności m.in. w ramach TUL ale, przede wszystkim, działań całego oddziału. W ciągu minionych lat zrealizowano w oparciu o jego potencjał wiele zadań finansowanych ze środków europejskich. Ponieważ były one bardzo wartościowe i spotkały się z wyjątkowo przychylnym przyjęciem środowiska lokalnego, przyczyniły się do rozwoju całej organizacji. Wszystkie te zadania zostały docenione również na poziomie kraju.

W załączeniu zdjęcie p. Urszuli Stochel – Matuszak z p. wicepremier Elżbietą Bieńkowską wykonane w czasie uroczystego wręczenia nagród w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

zdjęcie z minister

Działalność TUL LOR w Kożuchowie w roku 2013

Rok 2013, był podobnie jak minione lata okresem bardzo dużej aktywności

lubuskiego oddziału TUL.

Korzystając z dofinansowania Województwa Lubuskiego w maju 2013

zorganizowano I Wojewódzki Przegląd zespołów muzycznych TUL oraz

reprezentujących ruch ludowy. W Przeglądzie wzięło udział 11 zespołów a

sama idea spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska, dlatego będzie

kontynuowana w roku 2014.

Od wrześnie 2013 TUL LOR w Kożuchowie rozpoczął realizację II etapu

Programu ASOS, otrzymując na ten cel dofinansowanie ze środków MPiPS.

W projekcie „Pogodna, aktywna starość 2013” wzięło udział ponad 300

emerytów z terenu 5 powiatów. Liderzy społeczności lokalnych wzięli także

udział w Konferencji poświęconej problemom osób starszych pn. „Senior to

brzmi dumnie”.

W grudniu 2013 TUL współorganizował Konferencję Kobiet Wiejskich w

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Przez cały czas czynione są przygotowania do obchodów 10-lecia naszego

oddziału, które przypada w roku 2014.

Załączone zdjęcia przedstawiają sceny z w/wym. Przedsięwzięć.

zdjęcie na scenie
zdjęcie grupowe