10 lat Środowiskowego Uniwersytetu Ludowego „BËLOCË” w Darzlubiu

Opublikowano: 11 marzec 2014

10 lat Środowiskowego Uniwersytetu Ludowego „BËLOCË” w Darzlubiu

12 października 2013 w Wiejskim Klubie Kultury w Darzlubiu miało miejsce szczególne spotkanie członków Środowiskowego Uniwersytetu Ludowego „BËLOCË” i osób towarzyszących, a także zaproszonych gości. Powodem była 10. rocznica założenia Środowiskowego Uniwersytetu Ludowego „BËLOCË” w Darzlubiu, działającego przy Oddziale Regionalnym Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Gdańsku, z siedzibą w Kłaninie.

Gości spotkania przywitał Prezes Zarządu Środowiskowego Uniwersytetu Ludowego „BËLOCË” – Witold Szuster. Nastąpiła krótka prezentacja osób biorących udział w spotkaniu, po czym głos zabrała Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego – Elżbieta Gniazdowska. Z okazji rocznicy 10 lat istnienia organizacji w strukturach Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Prezes Zarządu Krajowego TUL wręczyła zebranym przygotowane podarunki, w części wykonane własnoręcznie upominki. W dalszej części spotkania odbyła się biesiada zebranych osób przy suto zastawionym stole. Były wspomnienia, tańce i wspólna integracja uczestników spotkania do późnych godzin nocnych.

Życzmy kolejnej okrągłej rocznicy działalności „BËLOCË”, na której będzie mogło się spotkać i powspominać kolejne grono kolegów i koleżanek.

UZUPEŁNIENIE

Środowiskowy Uniwersytet Ludowy „BËLOCË” powstał przy Oddziale Regionalnym Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Gdańsku z siedzibą w Kłaninie. Wolą grupy inicjatywnej „BËLÔCË”, osób wywodzących się z dawnej organizacji Związku Młodzieży Wiejskiej, była chęć realizowania wspólnych idei z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych i uczestnictwo w działalności TUL. Spotkanie założycielskie ŚUL „BËLOCË” odbyło się w domu kultury w Darzlubiu 20 czerwca 2003 roku, w którym uczestniczyła Prezes Oddziału Regionalnego TUL w Gdańsku z siedzibą w Kłaninie – Elżbieta Gniazdowska.

ŚUL „BËLOCË” do dziś działa w strukturach Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych i nie jest związany z żadną siłą polityczną. Podejmuje działania polegające na poszukiwaniu własnej tożsamości moralnej i duchowej, budowaniu więzi międzyludzkich oraz przyjaźni. Prowadzi działania oparte na pedagogice, wychowaniu do wartości i pomaga odkrywać prawdziwe dobro człowieka. Członkowie „BËLOCË” biorą udziałw różnych wydarzeniach, w tym w sesjach letnich i wigilijnych Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. W zakresie regionalnym „BËLOCË” organizuje cykl spotkań pn. „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”, wyjazdy integracyjne, spotkania towarzyskie. Do tradycji „BËLOCË” należą rejsy łódką po wodach Zatoki Puckiej, spotkania opłatkowe w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Były wspólne wyjazdy wypoczynkowe nad jezioro, połączone z poznawaniem pięknego regionu kaszubskiego, a także spotkania z takim osobami jak:

  • ks. dr Jerzy Kownacki – prowadzącym audycje radiowe z „Księdzem dobrze nastawionym”, gościem spotkania pt. „Jak być szczęśliwym?”;
  • – Bogusław Olszonowicz – dziennikarzem i muzykiem zespołu „Duval”, gościem spotkania pt.: „Dziennikarstwo katolickie w aspekcie odpowiedzialności za słowo”;
  • ks. Henryk Zieliński – duszpasterzem i fotografem, autorem i gościem wystawy pt. „Ptaki na Kaszubach – sztuka fotografowania”;
  • Emilia Korzeniewska i Aleksandra Zielińska – psychologami, prowadzącymi prelekcję nt „Jak radzić sobie ze stresem?”;
  • ks. Jan Kaczkowski – duszpasterzem i Prezesem Zarządu „Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio” oraz Anną Jochim-Labuda – Wiceprezesem Zarządu, osobami zapewniającymi w domowym hospicjum w Pucku profesjonalną i dobrą opiekę osobom w terminalnym stadium choroby oraz specjalistyczne poradnie;

oraz spotkania przygotowane przez członków „BËLOCË” pt.: „Muzyka kaszubska dawniej i dziś”, „Kierowca własnego życia”. Animowaliśmy lokalne środowisko organizując występ Amatorskiego Zespołu Teatralnego ze Strzelna ze sztuką teatralną „Monika”, na podstawie tekstu literackiego Jana Drzeżdżona.

Działania polegające na poszukiwaniu własnej tożsamości moralnej i duchowej były i są możliwe dzięki wysiłkowi osób angażujących się w działalność organizacji „BËLOCË”, a także ją wspierających.

Przygotował: Witold Szuster 11 stycznia 2014 r.